Ćwiczenia

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Terapia indywidualna

Ćwiczenia indywidualne

Trwają 30-45 min. Składają się z zestawu ćwiczeń stworzonego na podstawie informacji zebranych podczas pierwszej wizyty – po zbadaniu, przetestowaniu i ocenie możliwości pacjenta. Ten indywidualnie dostosowany program, jest na bieżąco weryfikowany i zmieniany w zależności od dyspozycji i potrzeb ćwiczącego. Terapeuta cały czas uczestniczy w zajęciach dając wskazówki i korygując ewentualne błędy.

Indywidualne programy usprawniania do samodzielnej pracy

Po przeprowadzeniu diagnostyki wspólnie z pacjentem tworzymy indywidualny zestaw ćwiczeń. Jest to zbiór zaleceń i zadań do samodzielnej pracy. Dostarczamy go w wersji papierowej lub elektronicznej. Co pewien czas pacjent powinien zgłosić się do gabinetu, by zweryfikować skuteczność terapii.

Należy ze sobą przynieść wygodny strój do ćwiczeń i dostępne wyniki badań diagnostycznych.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Indywidualne programy usprawniania do samodzielnej pracy
Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Kręgosłup FP (Fizjoprofilaktyka) (Ty bez pukla)

Kręgosłup FP (Fizjoprofilaktyka) (Ty bez pukla)

Jest to autorski program polegający na połączeniu kilku metod pracy z ciałem: ćwiczeń czynnych wolnych i z oporem, stretchingu, jogi, metody Mc Kenziego i automobilizacji. Mają na celu poprawę kondycji kręgosłupa. Jeśli pojawiają się bóle, to ich eliminację. Są dopasowane do wykonywanej pracy (siedząca, stojąca, z obciążeniami itp). Dla poszczególnych grup zawodowych o podobnym charakterze aktywności zajęcia są odpowiednio modyfikowane. Zawierają elementy, wzmacniania i rozciągania mięśni. Ćwiczymy z obciążeniami lub bez, przy użyciu sprzętów tj obciążniki, taśmy Thera – band, piłki Pezzi i Togu, rollery, tubbingi, poduszki sensomotoryczne itp. Uczymy się właściwego oddychania i dotleniania organizmu. Niezwykle ważnym elementem podczas tych ćwiczeń jest edukacja uczestników dotycząca ergonometrii pracy kręgosłupa i nauka zachowań profilaktycznych, zapobiegających jego chorobom. Ćwiczenia trwają 45 min., w małych grupach do 8 osób.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń, zmienne obuwie i mały ręcznik.

Aktywny senior (Wyzgierny starzik)

Zajęcia trwają 30-45 min.- czas uzależniamy od możliwości ćwiczących (6-8 osób). Mają na celu utrzymanie wysokiej sprawności uczestników poprzez rozciąganie i wzmacnianie mięśni, poprawę: kondycji fizycznej, koordynacji i równowagi. Dzięki nauce nowych ruchów, ich zapamiętywaniu i powtarzaniu, kształtujemy i torujemy nowe połączeni nerwowe w mózgu. Czego efektem jest jego „odmłodzenie” i poprawa pamięci. Ćwiczymy zgodnie ze swoim rytmem, bez poganiania i narzucania tempa tak, by każdy wyszedł z gimnastyki zadowolony i chciał na nią wrócić. Czasem, dla ułatwienia korzystamy z różnych pomocy np. krzeseł. A by uatrakcyjnić zajęcia używamy ciekawych, nowoczesnych sprzętów tj taśm Thera-band, piłek Pezziego, tubbingów, rollerów, poduszek sensomotorycznych itd.

Na zajęcia przynosimy wygodny, nie krępujący ruchów strój do ćwiczeń, obuwie zmienne i mały ręcznik.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Aktywny senior (Wyzgierny starzik)
Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Joga dla początkujących – (Zaczim sie na chwila)

Joga dla początkujących – (Zaczim sie na chwila)

Zajęcia trwają 60 min., uczestniczy w nich 6-8 osób. Składają się z początkowego rozluźnienia, podczas którego ćwiczący określają swój cel indywidualny na dany dzień. Potem jest część właściwa – wykonujemy asany lub ich wersje zmodyfikowane, w zależności od potrzeb. Po części właściwej następuje końcowa relaksacja trwająca kilka minut. Joga w naszym wydaniu jest systemem ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających. Wpływa na regulację napięcia mięśniowego, przez co w znaczący sposób poprawia stan ogólny organizmu. Wzmacnia mięśnie, obniża poziom stresu, uspokaja nadpobudliwy układ nerwowy, dotlenia organizm. Najlepsze efekty podczas ćwiczeń uzyskujemy dzięki skupieniu i koncentracji tzw. „ćwiczeniu uważności”. Przynosi ono korzyści w życiu codziennym: uczy selekcjonowania rzeczy ważnych i błahych.

Na zajęcia należy przynieść wygodny strój do ćwiczeń i mały ręczniczek. Ćwiczymy bez obuwia. Do dyspozycji ćwiczących są maty, paski, klocki, koce.

AF – Alternatywa Fitnessu (Zgrabno frelka i karlus)

Zajęcia trwają 45 minut., odbywają się w małych grupach (6-8). Przeznaczone dla osób z nadwagą lub chcących kształtować swoją sylwetkę. Są intensywne i nakierowane na spalanie tłuszczu. Prowadzone w sposób bezpieczny dla kręgosłupa i układu krążenia uczestników. Dostosowane do ich bieżącej wydolności. Rozpoczynają się od aerobowej rozgrzewki, w celu podniesienia tętna i przyspieszenia metabolizmu. Kolejną część stanowią ćwiczenia z obciążeniami zewnętrznymi, a także ciężarem własnego ciała. Dotyczą konkretnych jego partii: brzucha, pośladków, ud, ramion itd. Kończą się krótkim stretchingiem.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń, zmienne obuwie i mały ręcznik.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - AF – Alternatywa Fitnessu (Zgrabno frelka i karlus)
Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Ćwiczenia dla dzieci

Ćwiczenia dla dzieci – (Junior bez pukla)

Gimnastyka korekcyjna trwa 30 min. (tylko stopy lub młodsze dzieci) – 45 minut (starsze dzieci lub wady łączone). Uczestniczy w niej maksymalnie 8 osób. Zajęcia są ukierunkowane na typowe wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (okrągłe plecy, odstające łopatki, koślawe i szpotawe kolana, płaskie stopy itd), a także w płaszczyźnie czołowej (skoliozy). W zajęciach tych mogą uczestniczyć również dzieci bez wad postawy, by zapobiegać im na przyszłość. Ponieważ praca z wadami postawy jest pracą na każdy dzień i na cały okres wzrostu dziecka, należy spodziewać się prostych „zadań domowych”. Ćwiczenia są zróżnicowane: wzmacniające i rozciągające, z użyciem ciekawych sprzętów (taśm, piłek, poduszek sensomotorycznych, klocków itd.), a także z pomocą kolegów współćwiczących. W przypadkach trudniejszych i bardziej złożonych rekomendujemy całkowite zindywidualizowanie terapii.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń i obuwie zmienne.

Ćwiczenia

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

Rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, badaniu, zaplanowaniu terapii, jej wdrażaniu i kontroli efektów. W zależności od potrzeb łączy w sobie elementy masażu, kinezyterapii (ćwiczeń), terapii manualnej, fizykoterapii. Lub wykorzystuje tylko wybrane elementy.

Na pierwsze spotkanie należy ze sobą przynieść dostępne wyniki badań diagnostycznych dotyczących problemu.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Indywidualne programy usprawniania do samodzielnej pracy

Indywidualne programy usprawniania do samodzielnej pracy

Po przeprowadzeniu diagnostyki wspólnie z pacjentem tworzymy indywidualny zestaw ćwiczeń. Jest to zbiór zaleceń i zadań do samodzielnej pracy. Dostarczamy go w wersji papierowej lub elektronicznej. Co pewien czas pacjent powinien zgłosić się do gabinetu, by zweryfikować skuteczność terapii.

Należy ze sobą przynieść wygodny strój do ćwiczeń i dostępne wyniki badań diagnostycznych.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Kręgosłup FP (Fizjoprofilaktyka) (Ty bez pukla)

Kręgosłup FP (Fizjoprofilaktyka) (Ty bez pukla)

Jest to autorski program polegający na połączeniu kilku metod pracy z ciałem: ćwiczeń czynnych wolnych i z oporem, stretchingu, jogi, metody Mc Kenziego i automobilizacji. Mają na celu poprawę kondycji kręgosłupa. Jeśli pojawiają się bóle, to ich eliminację. Są dopasowane do wykonywanej pracy (siedząca, stojąca, z obciążeniami itp). Dla poszczególnych grup zawodowych o podobnym charakterze aktywności zajęcia są odpowiednio modyfikowane. Zawierają elementy, wzmacniania i rozciągania mięśni. Ćwiczymy z obciążeniami lub bez, przy użyciu sprzętów tj obciążniki, taśmy Thera – band, piłki Pezzi i Togu, rollery, tubbingi, poduszki sensomotoryczne itp. Uczymy się właściwego oddychania i dotleniania organizmu. Niezwykle ważnym elementem podczas tych ćwiczeń jest edukacja uczestników dotycząca ergonometrii pracy kręgosłupa i nauka zachowań profilaktycznych, zapobiegających jego chorobom. Ćwiczenia trwają 45 min., w małych grupach do 8 osób.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń, zmienne obuwie i mały ręcznik.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Aktywny senior (Wyzgierny starzik)

Aktywny senior (Wyzgierny starzik)

Zajęcia trwają 30-45 min.- czas uzależniamy od możliwości ćwiczących (6-8 osób). Mają na celu utrzymanie wysokiej sprawności uczestników poprzez rozciąganie i wzmacnianie mięśni, poprawę: kondycji fizycznej, koordynacji i równowagi. Dzięki nauce nowych ruchów, ich zapamiętywaniu i powtarzaniu, kształtujemy i torujemy nowe połączeni nerwowe w mózgu. Czego efektem jest jego „odmłodzenie” i poprawa pamięci. Ćwiczymy zgodnie ze swoim rytmem, bez poganiania i narzucania tempa tak, by każdy wyszedł z gimnastyki zadowolony i chciał na nią wrócić. Czasem, dla ułatwienia korzystamy z różnych pomocy np. krzeseł. A by uatrakcyjnić zajęcia używamy ciekawych, nowoczesnych sprzętów tj taśm Thera-band, piłek Pezziego, tubbingów, rollerów, poduszek sensomotorycznych itd.

Na zajęcia przynosimy wygodny, nie krępujący ruchów strój do ćwiczeń, obuwie zmienne i mały ręcznik.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Joga dla początkujących – (Zaczim sie na chwila)

Joga dla początkujących – (Zaczim sie na chwila)

Zajęcia trwają 60 min., uczestniczy w nich 6-8 osób. Składają się z początkowego rozluźnienia, podczas którego ćwiczący określają swój cel indywidualny na dany dzień. Potem jest część właściwa – wykonujemy asany lub ich wersje zmodyfikowane, w zależności od potrzeb. Po części właściwej następuje końcowa relaksacja trwająca kilka minut. Joga w naszym wydaniu jest systemem ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających. Wpływa na regulację napięcia mięśniowego, przez co w znaczący sposób poprawia stan ogólny organizmu. Wzmacnia mięśnie, obniża poziom stresu, uspokaja nadpobudliwy układ nerwowy, dotlenia organizm. Najlepsze efekty podczas ćwiczeń uzyskujemy dzięki skupieniu i koncentracji tzw. „ćwiczeniu uważności”. Przynosi ono korzyści w życiu codziennym: uczy selekcjonowania rzeczy ważnych i błahych.

Na zajęcia należy przynieść wygodny strój do ćwiczeń i mały ręczniczek. Ćwiczymy bez obuwia. Do dyspozycji ćwiczących są maty, paski, klocki, koce.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - AF – Alternatywa Fitnessu (Zgrabno frelka i karlus)

AF – Alternatywa Fitnessu (Zgrabno frelka i karlus)

Zajęcia trwają 45 minut., odbywają się w małych grupach (6-8). Przeznaczone dla osób z nadwagą lub chcących kształtować swoją sylwetkę. Są intensywne i nakierowane na spalanie tłuszczu. Prowadzone w sposób bezpieczny dla kręgosłupa i układu krążenia uczestników. Dostosowane do ich bieżącej wydolności. Rozpoczynają się od aerobowej rozgrzewki, w celu podniesienia tętna i przyspieszenia metabolizmu. Kolejną część stanowią ćwiczenia z obciążeniami zewnętrznymi, a także ciężarem własnego ciała. Dotyczą konkretnych jego partii: brzucha, pośladków, ud, ramion itd. Kończą się krótkim stretchingiem.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń, zmienne obuwie i mały ręcznik.

Przystanek zdrowie Zofia Nędza - Ćwiczenia dla dzieci

Ćwiczenia dla dzieci – (Junior bez pukla)

Gimnastyka korekcyjna trwa 30 min. (tylko stopy lub młodsze dzieci) – 45 minut (starsze dzieci lub wady łączone). Uczestniczy w niej maksymalnie 8 osób. Zajęcia są ukierunkowane na typowe wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (okrągłe plecy, odstające łopatki, koślawe i szpotawe kolana, płaskie stopy itd), a także w płaszczyźnie czołowej (skoliozy). W zajęciach tych mogą uczestniczyć również dzieci bez wad postawy, by zapobiegać im na przyszłość. Ponieważ praca z wadami postawy jest pracą na każdy dzień i na cały okres wzrostu dziecka, należy spodziewać się prostych „zadań domowych”. Ćwiczenia są zróżnicowane: wzmacniające i rozciągające, z użyciem ciekawych sprzętów (taśm, piłek, poduszek sensomotorycznych, klocków itd.), a także z pomocą kolegów współćwiczących. W przypadkach trudniejszych i bardziej złożonych rekomendujemy całkowite zindywidualizowanie terapii.

Na zajęcia przynosimy wygodny strój do ćwiczeń i obuwie zmienne.